"Na de oplevering van alle 179 kamers op 1 augustus 2013 zal Duivendaal vijf jaar blijven bestaan en huisvesting bieden aan jongeren"

 

Het project

Project Duivendaal is in het voormalig bestuurscentrum van de Wageningen UR gerealiseerd. Dit gebouw dateert uit 1990 en heeft een oppervlakte van 5.706 m2. Vanwege de ligging naast het stadscentrum van Wageningen en de eigenschappen van het gebouw is het zeer geschikt voor tijdelijke transformatie naar huisvesting.

 

Ontstaan

In de zomer van 2012 hebben Van der Leij Projectontwikkeling en Socius Wonen samen toenadering tot de Wageningen UR gezocht met het voorstel het voormalige bestuurscentrum te huren en naar jongerenhuisvesting te transformeren. Omdat de Wageningen UR al op zoek was naar deze invulling van het gebouw, bereikten zij al snel overeenstemming over een tijdelijk huurcontract voor een periode van vijf jaar.

 

Hierna zijn Van der Leij Projectontwikkeling en Socius met de planvorming en het voorbereiden van het project van start gegaan. Ook hebben zij een partner in Plegt-Vos gevonden. Dit bouwbedrijf heeft de verbouwing voor zijn rekening haar rekening genomen. Daarnaast staat projectmanagementbureau Vaspro Project Duivendaal bij met advies en bemiddeling.

 

Duivendaal: maatschappelijk en duurzaam

Naast het aanbieden van woonruimte wil Duivendaal de maatschappelijke impact vergroten door de bewoners intensief bij het project zelf te betrekken. Zo hebben maar liefst veertig bewoners tijdens de verbouwing onder professionele begeleiding van Plegt Vos meegeklust. Nadat zij in totaal 48 uur hadden voltooid, mochten ze zelf een beschikbare kamer uitkiezen en sindsdien ontvangen zij zolang als ze in Duivendaal woonachtig zijn een huurkorting van tien procent op de kale huurprijs.

 

Daarbij komt dat het beheer van Project Duivendaal in belangrijke mate op de betrokkenheid van bewoners is gebaseerd. De dagelijkse gang van zaken in het pand wordt door het beheerteam geregeld. Dit beheerteam wordt door Socius begeleid en bestaat uit een viertal bewoners die het sociale beheer, beheer voor huuradministratie & communicatie en het onderhoud voor hun rekening nemen.

 

Voor het sociaal beheer werkt Socius met een eenvoudig en duidelijk beheermodel. Per gang wordt een bewoner als gangbeheerder aangesteld. Hij of zij ziet er onder andere op toe dat het schoonmaakrooster voor gezamenlijke ruimten wordt gemaakt en nageleefd, dat de vluchtwegen worden vrijgehouden en dat het afval tijdig wordt buitengezet. In ruil voor hun verantwoordelijkheden ontvangen de gangbeheerders een aanzienlijke korting op de huur.

 

Maandelijks hebben de gangbeheerders overleg met de pandbeheerder. De pandbeheerder is ook een bewoner en namens Socius verantwoordelijk voor het sociaal beheer van het gehele project. Op deze manier wordt optimaal rekening gehouden met zowel onze bewoners als de omwonenden, waarmee de leefbaarheid voor alle partijen wordt vergroot.

 

Toekomst

In mei 2013 is de verbouwing van start gegaan. Na de eerste voorbereidingen hebben vanaf juni de bewoners onder begeleiding van Plegt-Vos meegeklust. Na de oplevering van alle 179 kamers op 1 augustus 2013 zal Duivendaal vijf jaar blijven bestaan en huisvesting aan jongeren bieden.

 

"Naast het aanbieden van woonruimte wil Duivendaal de maatschappelijke impact vergroten door de bewoners intensief te betrekken bij het project zelf. Zo hebben 40 bewoners meegeklust tijdens de verbouwing"

 

Jouw bijdrage

Zelfwerkzaamheid

Duurzaamheid in Duivendaal

In mei 2013 is de verbouwing van Duivendaal gestart en op 1 augustus 2013 zijn alle 179 kamers opgeleverd. 40 bewoners hebben meegeholpen aan de verbouwing, omdat Duivendaal de maatschappelijke impact wil...

Omdat Wageningen een bijzondere positie inneemt door haar studierichtingen, heeft Duivendaal studenten de kans geboden om het hergebruik van het voormalige kantoorgebouw nóg duurzamer te maken.

LEES MEER

LEES MEER

ZOEK JIJ EEN KAMER?

Via Socius Connect kun je je altijd vrijblijvend inschrijven voor alle projecten van Socius. Geef bij je inschrijving aan dat je graag een kamer wilt in Duivendaal, zodat we weten waarvoor je je inschrijft.

INSCHRIJVEN

BEN JE AL BEWONER?

Huurzaken, feestaanvragen, klachten, ideeën en onderhoudsgebreken verlopen via Socius Connect. Klik op 'Meldingen' om een nieuwe melding te maken, of om een idee in te brengen.

INLOGGEN

 

©2017 project Duivendaal

SITE MAP

CONTACT

INITIATIEFNEMERS

CONNECT MET SOCIUS

Costerweg 50

6701 BH

WAGENINGEN

 

Telefoon: 030 - 302 03 64

info@projectduivendaal.nl